Hrubá stavba RD 01 (906)

Popis činností

Jedná se o hrubou stavbu RD 01 v Ochozu u Brna, parcela číslo 906. Rozsah zakázky – základy, ležatá kanalizace a zemnění, hydroizolace, zděné a železobetonové konstrukce, kompletní konstrukce krovu.

 

Vyjádření klienta

 

Spolupráce s firmou MTG stavby spol. s r.o., byla velmi profesionální a zároveň ve velmi přátelském duchu. Zejména oceňuji pružné řešení problémů vzniklých jednak ze složitosti konstrukčního řešení a druhak z neúplnosti projektové dokumentace a to i nad rámec smluvní dohody s výše zmíněnou firmou. Spolupráci tedy mohu vřele doporučit a přeji všem stavebníkům úspěšné dokončení stavebního díla.

 

S pozdravem, Ing. Jan Pozdíšek, Ph.D.

 

Osvědčení

 

Investor:

Ing. Jan Pozdíšek, Chládkova 24b, 616 00 Brno

Místo realizace:

Ochoz u Brna

Cena:

cca 1.900.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
TDI