Oprava kanalizační přípojky

Popis činností

Pro společenství vlastníků jednotek, BD Křížová 2, Brno, byla provedena bezvýkopová oprava ležaté kanalizace. Tato rekonstrukce byla provedena syceným bezešvým rukávcem BRAWOLINER s konečnou sílou stěny 3,5 – 4 mm. Společně s těmito pracemi byla provedena také výměna vpustí a čistících kusů. Součástí díla byly také kamerové zkoušky před a po provedení.

 

Osvědčení

 

Investor:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Místo realizace:

MŠ Nopova Brno, Nopova 4003/15, 615 00 Brno-Židenice

Cena:

380.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
TDI