Přístavba a stavební úpravy RD Jundrov, Brno

Popis činností

Provedení kompletní rekonstrukce stávajícího RD a přístavba samostatného bydlení do dvora.

 

Osvědčení

Stáhněte si Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (PDF)

 

Vyjádření klienta:

Pan Mittag jako TDS nám byl doporučen architektonickou kanceláří na základě předchozích dobrých referencí. Kromě běžné náplně stavebního dozorování, se osobně a aktivně podílel na rozhodování a usměrňování případných stavebně i personálně konfliktních situací, doporučoval potenciální dodavatele do soutěží a dbal, ze strany zhotovitele, na řádné plnění dokumentace a všech administrativních náležitosti se stavbou spojených.

 

Díky jeho dlouholeté praxi ve stavebnictví byl schopný pokrýt velmi široký záběr stavebních činností i profesí a kontrolovat tak smysluplnost případných konstrukčních i technologických změn navrhovaných v průběhu stavby zhotovitelem, popřípadě upozorňovat na případné projekční nedostatky.

 

Jeho profesionální přístup, spolehlivost a pečlivost v evidenci byla pro nás velkým přínosem a pomohla nemalou měrou k zdárnému dokončení celého projektu. Můžeme jen doporučit.

Investor:

Ing. Aleš Jakubec, MBA, Veslařská 59, 637 00 Brno

Místo realizace:

Veslařská 81, 637 00 Brno

Cena:

cca 13.760.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
TDI