Moje služby

Jan Mittag – autorizovaný a technický dozor stavby

Nabízím kompletní servis v oboru pozemní stavby, které vycházejí z mé osoby jako autorizovaného stavitele. Moje služby lze rozdělit do tří základních směrů. Vyberte si podle potřeby:

Prohlídka a asistence při nákupu nemovitosti (pozemku)

V první fázi konzultuji s klientem jeho záměr a doporučím mu další postupy. Můžeme se sejít přímo na pozemku nebo v zamýšlené nemovitosti. Sdělím mu, jak vidím technický stav, jaké jsou možnosti budoucích stavebních úprav a počinů...

Mám nemovitost (pozemek) a představu, ale nemám projekt

Doporučím Vám minimální rozsah potřebné projektové dokumentace, kterou jsem schopn pro Vás zařídit. Tento krok je samozřejmě po dohodě a je vždy předem známa cena, za kterou bude projekt proveden. Součástí tohoto projektu je i zpracování podkladů...

Mám nemovitost i projekt, potřebuji pomoc s realizacemi

Hledáte stavební dozor v Brně? Jste na správném místě! Na základě Vámi dodaného projektu jsem schopen zajistit rozpočet k projektu a zařídit celou realizaci stavby či rekonstrukci, a to v několika směrech. Jako prostředník zajistím...

Služby lze objednávat jednotlivě podle potřeby. Nabízené služby tedy nemusíte objednávat všechny najednou i když je to samozřejmě nejefektivnější postup.

Jak spolupráce probíhá

Záměr a další postupy

V první fázi si s Vámi projdu Váš záměr a doporučím další postupy

Společně si projdeme Váš pozemek či nemovitost. Sdělím Vám, jak vidím stávající technický stav objektu. Na základě Vašich očekávání od budoucího výsledku společně probereme technicko-stavební možnosti s přihlédnutím k výhodám a nevýhodám jednotlivých variant a k jejich předpokládané finanční náročnosti. Na základě získaných informací Vám sdělím minimální rozsah potřebné projektové dokumentace a také potřebné legislativní úkony. Vlastní konzultace může proběhnout také nad Vaším projektem, či studií uvažovaného projektu. Cena za konzultaci se účtuje dle stráveného času, vč. času na cestě tam a zpět. Na ceně a způsobu úhrady se dohodneme vždy předem.

Realizace

Pomohu Vám s přípravou podkladů a výběrem nejvhodnějšího stavebního dodavatele

Stavba se dá provádět mnoha způsoby. Svépomocí, formou jednotlivých subdodávek, nebo s generálním dodavatelem. Společně vždy najdeme ten nejvhodnější způsob. Společně s Vámi připravím jasné a přehledné podklady pro výběr případného stavebního dodavatele. V rámci výběru dodavatele pro Vás vyjednám tu nejvýhodnější cenu a doporučím nejvýhodnější nabídku, dále pak s Vámi projdu a budu připomínkovat smlouvu o dílo po technické a věcné stránce. Cena a rozsah se vždy dohodnou před zahájením prací.

Technický dozor

Výkon stavebního (technického) dozoru při realizaci stavebních opatření

Jsem s Vámi od předání staveniště stavební firmě, pohlídám kvalitu provádění a dodržování technologických postupů, plnění časového harmonogramu, návaznosti na jednotlivé profese, zkontroluji finanční plnění v souvislosti se skutečně odvedenou prací, v případě méněprací, či víceprací pohlídám jejich věcnou i finanční oprávněnost a také soulad s podepsanou smlouvou. Moje činnost končí předáním dokončené stavby, případně odstraněním případné vady či nedodělku. Na Vaše přání se mohu účastnit závěrečné kolaudaci a jednání s dotčenými orgány. Cena a rozsah se vždy dohodnou před zahájením prací.