Mám nemovitost i projekt, potřebuji pomoc s realizacemi

Pomohu Vám najít tu správnou stavební společnost

Projdeme si společně Váš stavební záměr a veškeré podklady, které k tomu máte. Dohodneme rozsah, který je potřeba připravit a doplnit tak, aby poptávka stavebních firem byla jasná a následné nabídky vzájemně srovnatelné a jasně vyhodnotitelné. Připravím celou poptávku a zkompletuji její podklady. Po dohodě s Vámi obešleme rozumný počet stavebních společností. Následně v průběhu tendru zodpovím jasně všechny dotazy a zajistím, aby se tyto otázky a odpovědi dostali ke všem uchazečům. To je důležité pro celkovou správnost a porovnatelnost nabídek.

 

Po podání nabídek pro Vás připravím jejich porovnání a vyhodnocení podle výhodnosti a to nejen cenové, ale i z hlediska záruk, délky realizace, sankcí, referencí a dalších případných aspektů. Pomohu Vám také s přípravou smlouvy o dílo a to po její technické stránce. Přivedu Vás tak až k samotné realizaci stavby. Následné provádění technického dozoru moji osobou není podmínkou. Cenu a rozsah prací si dohodneme vždy předem.

Technický dozor v Brně

Pomohu Vám realizovat Vaši stavbu z pozice technického dozoru a to na základě příkazní smlouvy, kterou spolu uzavřeme. Technický dozor provádím zejména v rozsahu kontroly kvality, času a financí, a to jak smluvních, tak i případných víceprací a méněprací. Vše za předem dohodnutou cenu.