Prohlídka a asistence při nákupu nemovitosti (pozemku)

Prohlídky, asistence a doporučení

Na základě Vašeho oslovení se dohodneme na setkání, nejlépe přímo na pozemku nebo v zamýšlené nemovitosti. Prohlídka se může uskutečnit i v rámci Vaší prohlídky s realitním makléřem. Na místě provedu technické posouzení budovy a upozorním na možná rizika. Zkontroluji dokladovou část a upozorním na to, co je potřeba doplnit. Zodpovím Vaše dotazy ohledně možnosti úprav a přestaveb nutných jak vzhledem k technickému stavu nemovitosti, tak také s ohledem na Vaši představu budoucího využití. Svůj výklad doplním také o hrubý finanční odhad jednotlivých částí. Z této prohlídky nezpracovávám žádný písemný výstup. Vše se vyřeší ústně přímo na místě. Tato konzultace je řešena vždy samostatně, bez nutnosti následné spolupráce.  Cenu za čas strávený prohlídkou si dohodneme vždy předem.