Technický dozor stavby – původní

Technický dozor investora kontroluje a administruje průběh realizace díla od převzetí stavby po předání stavby a kolaudace.

Stavební dozor obvykle kontroluje kvalitu odvedené práce, dodržování harmonogramu průběhu výstavby a také otázku dodržování předem schváleného rozpočtu stavby. Veškeré podmínky průběhu této činnosti jsou uvedeny vždy ve smlouvě o výkonu technického dozoru stavby. Podívejte se blíže na výčet činností, co provádí technický dozor stavby.

 

Technický dozor stavby

 

Technický dozor stavby – výčet činnosti

Zde je výčet činností, které můžu jako technický dozorce stavby v průběhu výkonu na staveništi poskytnout:

 • Zajištění předání stavby zvolenému zhotoviteli (stavební firmě), vytvoření harmonogramu a organizace.
 • Přítomnost při převzetí staveniště s vybranou stavební firmou.
 • Založení stavebního deníku a jeho pravidelná kontrola.
 • Kontrola dokladů, které vypracovává stavební firma, tj. zjišťovací protokoly, daňové doklady a doklady při převzetí hotové stavby.
 • Plánování kontrolních dnů, jejich koordinace a vedení, kontrola zápisů do kontrolního deníku.
 • Kontrola při dodržování požadavků při zahájení, ale i průběhu celé stavby (například požadavek na zakrytí části stavby či znepřístupnění, kvůli možným rizikům poškození, prašnosti nebo možným úrazům.
 • Řešení požadavků, dotazů a víceprací na základě investora.
 • Vypracování stanovisek nebo cenových odhadů na základě mimořádných požadavků investora.
 • Pravidelný audit průběhu stavby mimo kontrolní dny – realizace kontroly stavby ve stanovených dnech a porovnání s harmonogramem. Kontrola jednotlivých činností prováděné stavební firmou.
 • Komunikace s projektantem – autorský dozor a dohled nad plněním.
 • Dohled nad pracemi, které nejsou v souladu se smlouvou o dílo a s výkazem výměr, a jejich posouzení co se týče jejich objemu a účtované ceny.
 • Pravidelná informovanost investora.
 • Vypracování seznamu vad a nedodělků nebo reklamací během stavby a jejich následná kontrola odstranění.
 • Převzetí hotové stavby (výstupní kontrola, posouzení prací v rámci projektu a mimořádných požadavků investora, provedení fotografií a dokumentace, celková organizace převzetí stavby).
 • Na závěr vyhotovení soupisu vad a nedodělků zjištěné při předání stavby, návrh a zvolení termínu na odstranění dodatečných závad.
 • Kontrola odstraněných závad na zhotovené stavbě.

Před procházením tohoto webu odsouhlaste používání souborů cookie, děkujeme. více informací

Nastavení cookie na tomto webu poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít