Bezvýkopová obnova kanalizace v BD

Popis činností

Předmětem zakázky byla obnova kanalizační přípojky v původní trase o celkové délce 30m . Součástí bylo také provedení dvou revizních šachet.

 

Vyjádření klienta

 

Vážím si práce pana Mittaga,  vysoce hodnotím jeho osobní přístup, konstruktivní a vstřícné řešení situací vznikajících v průběhu dozorované stavby. Odborný dohled, který jsme využili, nám velmi pomohl.  Spolupráce s panem Mittagem byla skvělá, s úsměvem a v pohodě.
Za Společenství vlastníků Křížová 2 děkuji. Marie Novotná

 

Osvědčení

 

Investor:

Společenství vlastníků Křížová 2, Křížová 665/2, 603 00 Brno, Zastoupen: Marií Novotnou

Místo realizace:

Křížová 2, Brno

Cena:

cca 350.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
TDI