Stavební úpravy bytového domu Gorkého 4, Brno

Popis činností

Kompletní zateplení celého objektu, včetně suterénu a půdy, nová střešní krytina, rekonstrukce balkonů a teras vč. nového zábradlí, kompletní výměna výplní vnějších otvorů. Vše v souladu s dotací Zelená úsporám a podmínkami Státního fondu podpory investic.

 

Vyjádření klienta:

 

Doporučení a recenze pro pana Mittaga – Technický Dozor Investora

 

Bylo mi potěšením spolupracovat s panem Mittagem během rozsáhlé rekonstrukce mého bytového domu. Jako technický dozor investora prokázal mimořádné profesionální schopnosti a angažovanost v průběhu celého projektu.

 

Pan Mittag vyniká svým pečlivým přístupem k detailům a důslednou kontrolou všech aspektů stavby. Jeho pravidelné kontrolní dny a systematická dokumentace umožnily efektivní sledování průběhu prací. Každý týden jsem obdržel detailní záznam s termíny plnění a postupem všech klíčových úkolů, což mi poskytlo jasný obraz o stavu projektu. Průběžně se věnoval fotodokumentaci, kterou sdílel na sdíleném úložišti, díky které jsem měl přehled o vizuálním vývoji stavby. Jeho schopnost efektivně komunikovat s dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami přispěla k hladkému průběhu projektu. Co mě však, jako laika, nejvíce potěšilo, byla jeho schopnost vysvětlit technické detaily a doporučené postupy. Jeho komunikace byla velmi přátelská a věcná zároveň. Dokázal srozumitelně objasnit každý krok stavby a odpovědět na mé otázky a pochybnosti tak, abych i bez technického pozadí mohl plně porozumět celému procesu a dalším krokům.

 

Kromě sledování technického plnění a dodržování harmonogramu, exceloval pan Mittag i v kontrolách finanční stránky projektu. Realizace projektu nebyla jednoduchá, přičemž pan Mittag se vypořádal s jedinečnými výzvami spojenými s financováním rekonstrukce pomocí souběhu vícero dotačních programů. Jeho schopnost úspěšně navigovat tímto komplexním finančním rámcem byla pro mě klíčová při dosahování cílů projektu. Jeho důkladná kontrola fakturace, výdajů a požadavků veřejného sektoru zabezpečila, že vše bylo v souladu s dohodnutými smluvními podmínkami.

 

V závěru provedl konečnou prohlídku s precizností a pečlivostí, vytvořil soupis vad a nedodělků a následně zajistil, že všechny tyto body byly řádně odstraněny. Jeho práce nekončila pouze na papíře; angažoval se až do vyklizení staveniště a odstranění jakýchkoli pozůstatků vad a nedodělků na dokončeném díle.

 

Celkově musím říci, že pan Mittag dalece předčil má očekávání a jeho profesionální přístup, znalosti, schopnost komunikovat a zvládat finančně náročné situace jsou nepřehlédnutelné. Moc děkuji za jeho výjimečný příspěvek k úspěchu celé rekonstrukce.

 

S úctou,
Mgr. Ing. Jakub Pejchal
Majitel nemovitosti

 

 

Osvědčení

 

Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag / Jan Mittag s.r.o.)

 

Investor:

Mgr. Ing. Jakub Pejchal, 732 526 899, Rezkova 815/65, Brno 602 00

Místo realizace:

Gorkého 4, 602 00 Brno

Cena:

cca 9.750.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
TDI