Životopis

Jan Mittag CV

Autorizovaný stavitel

Chaloupkova 578/3
612 00 Brno

 

Tel. +420 602 594 946
jan.mittag@mtgstavby.cz

 

Datum narození: 21.7.1975
Místo narození: Brno
Národnost: česká

Vzdělání

1982 – 1990
Základní škola
Slovanské náměstí 2
Brno – Královo Pole

 

1990 – 1994
Střední průmyslová škola stavební
Kudelova 8 – Brno

Zaměření

stavební dozor | rozpočty staveb | výkazy a výměry

Praxe

1995 – 2008

MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství

V roce 1995 jsem v lednu ukončil studium na VUT FAST a nastoupil do rodinné stavební firmy. Zde jsem postupně absolvoval tzv. „kolečko“, kdy jsem postupně pracoval na všech pozicích nutných k řádné realizaci staveb. Bylo to to nejlepší, co jsem mohl dostat ve smyslu zkušeností pro moji budoucí profesní dráhu.

02/1995 – 06/1995

stavbyvedoucí a mistr na dokončované stavbě Penzion pro důchodce, Tišnov

06/1995 – 01/1996

asistent stavbyvedoucího a mistr na výstavbě souboru rodinných a bytových domů v lokalitě Na Kopcích, Brno – Kociánka

01/1996 – 06/1996

záskok za dlouhodobě nemocného hlavního inženýra firmy, mi dal nahlédnout do problémů všech staveb a jejich řešení v rovině personální, finanční a časové

06/1996 – 05/1997

asistent stavbyvedoucího a mistr na stavbě Polyfunkční dům s prodejnou BILLA v Brně – Medlánkách

02/1997 – 09/2000

samostatný referent subdodávek, v tomto období jsem měl na starost zajišťování subdodavatelů PSV na stavby, zajišťování objednávek a uzavírání smluv. Jednání s investory a účast na realizaci těchto staveb pro dobré a včasné zajištění řemeslných prací.

09/2000 – 12/2006

samostatný stavbyvedoucí

01/2007 – 03/2008

Firma MiTTaG, spol. s r.o. byla k 31.12.2006 prodána společnosti STRABAG a.s, která se stala jejím vlastníkem k 1.1.2007. Bylo to období změn a postupného včleňování do stavebního kolosu. V tomto období jsem měl na starosti ekonomické vyhodnocování staveb a kontrolu nákladů, tak aby bylo možné zajistit co možná nejlepší ekonomický výsledek.

Výběr referenčních staveb z tohoto období naleznete v referencích.

2008 – 2009

BERGER s.r.o.

Na jaře roku 2008 využívám nabídky a odcházím do společnosti BERGER v Zastávce u Brna na pozici ředitele stavební divize. Jedná se o obchodní společnost, jejíž jednou z činností je i stavební divize vč. strojového parku pro zemní práce a dopravu. Spolupráce se vyvíjela k oboustranné spokojenosti a s majiteli mám dodnes přátelské vztahy, bohužel však jsem v roce 2009 byl donucen společnost opustit, vzhledem k jejich druhotné platební neschopnosti, kdy nebyla schopna již dostát svým závazkům. Vzhledem k celkové situaci na stavebním trhu, kdy právě začínala novodobá krize a ke skutečnosti, že ve společnosti byli schopní pracovníci, z nichž s některými nás pojili dlouholeté pracovní vztahy a zkušenosti, rozhodl jsem se, že založím vlastní menší stavební firmu, kdy nabídneme našim zákazníkům ucelené služby tak, jak jsme byli vždy zvyklí. Dříve jsme tyto služby nabízeli jako velká firma hlavně větším investorům, novu firmou jsem chtěl oslovit právě obyčejné lidi s obyčejnými starostmi, aby nemuseli složitě hledat a vyjednávat s různými řemeslníky a dodavateli materiálů, stavebními úřady a projektanty.

2009 – dosud

MTG stavby, spol. s r.o. Jednatel společnosti

V dubnu roku 2009, v podstatě ze dne na den, zakládám spontánně svoji firmu s názvem MTG stavby, spol. s r.o., kdy logo MTG vč. jeho grafické podoby odkupuji od společnosti STRABAG a.s. a začínám tak od nuly znovu ve stavebnictví. Firmu zakládám pouze z vlastních finančních prostředků jako její jediný majitel.

V průběhu roku 2017 jsem utlumil stavební práce a začal se věnovat dozorování staveb pro investory.

Stavby na kterých jsem se samostatně podílel

 • Rekonstrukce domu Mečová 6
 • Ekonomicko – správní fakulta, Masarykovy univerzity v Brně, ul. Vinařská
 • Rekonstrukce v objektu Fakultní porodnice, Brno, Obilní trh 11 – úprava porodních sálů
 • Rekonstrukce a nadstavba sídla firmy EKOL, Brno, ul. Křenová 65
 • Rekonstrukce a oprava objektu B, VUT v Brně, ul. Veveří 95
 • Zdravotní středisko se třemi byt. jednotkami, obec Otnice
 • Domov pro postižené děti v Otnicích
 • Rekonstrukce Loutkového divadla Radost Cejl 29 – I. Etapa

Referenční stavby na kterých jsem pracoval

 • Rekonstrukce budovy ZŠ na radnici MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna, cena 44 mil.
 • Regenerace bytových domů Laštůvkova 69-75, Brno-Bystrc, cena 14 mil.
 • Rekonstrukce bytového domu Ant. Macka 9 v Brně-Králově Poli, cena 29 mil .
 • Nástavba Domu pečovatelské služby, Brno-Bystrc Vondrákova 9, cena 17 mil.
 • ZŠ Tuháčkova 25, Brno – rekonstrukce stávajících objektů a přístavba odborných učeben
 • II. Etapa, Tuháčkova 25, Brno, cena 58 mil.
 • Rekonstrukce I. pavilonu – administr. budovy VÚVEL, Hudcova 70, Brno, cena 8 mil.
 • Výstavba polyfunkčního domu Kuřimská, Brno-Medlánky, cena 12 mil.
 • Výstavba bytového domu Mojmírovo nám. – Chaloupkova, cena 69 mil.
 • Nová budova pobočky VÚV v Brně, Mojmírovo nám. 16, cena 73 mil