Izolace suterénu dvorní fasády a oprava dvora

Popis činností

Pro společenství vlastníků jednotek, Palackého třída 129, Brno,  byla provedena kompletní rekonstrukce dvorku a zahrady, včetně výrazného snížení a celkové změny nivelety upraveného terénu. Byly provedeny odkopávky kolem domu a nové hydroizolace, následně potom železobetonové opěrné stěny a oplocení. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby a šikmé komunikační plochy v podobě schodiště a rampy.

 

Vyjádření klienta

 

„Odborné služby poskytované panem Mittagem mohu charakterizovat jako vysoce profesionální, vždy vše plánuje i realizuje na 100% v přesném termínu s nadstandardní kvalitou. Na odborné služby pana Mittaga je perfektní spoleh, oceňuji velmi dobrou komunikaci, odbornost i pečlivost v dozoru kvality dodávaných prací a sledování zájmu investora.“

Zbyněk Prokop

 

Osvědčení

 

Investor:

SVJ pro dům Palackého třída 129, Brno, IČ.: 28354559 Palackého třída 1802/129, Královo Pole, 612 00 Brno Zastoupen: Doc. RNDr. Zbyňkem Prokopem, Ph.D.

Místo realizace:

Palackého třída 129, Brno

Cena:

cca 860.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
TDI