Archive

Kompletní zateplení celého objektu, včetně suterénu a půdy, nová střešní krytina, rekonstrukce balkonů a teras vč. nového zábradlí, kompletní výměna výplní vnějších otvorů. Vše v souladu s dotací Zelená úsporám a podmínkami Státního fondu podpory investic.   Vyjádření klienta:   Doporučení a recenze pro pana Mittaga - Technický Dozor...

Kompletní rekonstrukce kotelny, včetně MaR pro UT a TUV.   Osvědčení   Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag) Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag s.r.o.)   ...

Polyfunkční dům Bratislavská 43-45, na pozemku parc. č. 156 v katastrálním území Zábrdovice, obci Brno. Částečná rekonstrukce a novostavba bytových jednotek a atelierů, včetně veškerého vybavení a potřebného zázemí. Celkový počet je 162 nových ubytovacích jednotek. Osvědčení   Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag) Stáhněte...

Rekonstrukce vnitřních prostor v kompletním rozsahu všech řemesel, povrchů a technologií.   Vyjádření klienta:   Z hlediska stavebních aktivit jsem prošel již řadou realizací. Mohu říci, že jsem měl asi štěstí na výběr stavebních firem i spolupracovníky. Na druhou stranu spolupráce s p. Janem Mittagem byla opravdu „jiná“.… Přesnost,...

Kompletní výměna střešního pláště vodorovných střech vč. jednotlivých skladeb a rekonstrukce hromosvodu.   Vyjádření klienta:   Stavební dozor proběhl bez jakýchkoliv komplikací, revizí a dohledem došlo k úspoře finančních prostředků oproti projektu.   předseda SVJ Kristenova 2 Brno   Osvědčení   Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag) Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném...

Opěrná zeď u RD na pozemku parc. č. 738/1 v k. ú. Jinačovice. Provedení nových železobetonových opěrných zdí, schodišť, drenáží, oplocení, jímky na dešťovou vodu a terénních úprav pozemku.   Vyjádření klienta:   „S technickým dozorem stavby p. Mittagem jsme byli velice spokojeni, důkladně dohlížel na na každý detail...

Dodávka a montáž 47 ks hliníkových balkonů, vč. kompletního díla. Odstranění starých zábradlí a původních nášlapných vrstev balkonů. Nové provedení hliníkových konstrukcí zábradlí vč. zasklení a nová nášlapná vrstva.   Osvědčení   Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag) ...