Archive

Opěrná zeď u RD na pozemku parc. č. 738/1 v k. ú. Jinačovice. Provedení nových železobetonových opěrných zdí, schodišť, drenáží, oplocení, jímky na dešťovou vodu a terénních úprav pozemku.   Osvědčení   Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag) Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací...

Dodávka a montáž 47 ks hliníkových balkonů, vč. kompletního díla. Odstranění starých zábradlí a původních nášlapných vrstev balkonů. Nové provedení hliníkových konstrukcí zábradlí vč. zasklení a nová nášlapná vrstva.   Osvědčení   Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag) ...

Rekonstrukce obytného domu Erbenova 17, Černá Pole – provedení hrubé stavby. Vyčištění objektu a vybourání vnitřních dispozic. Statické zajištění a nové zastřešení.   Osvědčení   Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (MTG Stavby s.r.o.)   ...

Objekt pro vývojovou a inovační činnost – přestavba skladového prostoru v 2.NP na laboratoře, Křižíkova 188/68, k.u. Královo Pole, p.č. 4122/231, 4122/252. Provedení přestavby 2.NP ze skladových prostor na laboratoře ve shodném standardu jako zbytek budovy, vč. všech rozvodů. Nově byla do fasády přidána okna...

Objekt pro vývojovou a inovační činnost – přístavba a nástavba 4.NP, Křižíkova 188/68, k.u. Královo Pole, p.č. 4122/231, 4122/252. Provedení nástavby 4.NP na stávající třípodlažní budově. Materiálově je nástavba řešena stejně jako stávající část objektu, tedy ocelový skelet, fasádní sendvičové panely, plochá střecha, vnitřní příčky...

Hydroizolace spodní stavby domu Havraní 22. Odkopání terénu kolem obvodového zdiva objektu, obnovení hydroizolací, zřízení drenáže, nového okapového chodníku a soklu.   Vyjádření klienta   „Pan Mittag nám velmi pomohl při přípravě a realizaci výběrového řízení a následné rekonstrukce hydroizolací. Zajistil odbornou komunikaci se všemi firmami, které se výběrového...

Havarijní výměna kotlů v kotelně ZŠ Kamenačky 4, Brno. Výměna kotlů, rozvodů, čerpadel a armatur, zásobníku TUV a odtahu spalin ve stávající kotelně.   Osvědčení   Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag) Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (MTG stavby)   ...

Havarijní oprava spojovacího krčku v objektu ZŠ Gajdošova. Provedení nové stropní konstrukce, vč. skladby střechy. Požární a akustické podhledy, svítidla a povrchy.   Osvědčení   Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (Jan Mittag) Stáhněte si PDF Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (MTG stavby)   ...