Archive

Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci bytového domu na ulici Rumiště 6, Brno. Kromě této rekonstrukce byla také provedena dvorní přístavba a nástavba. Celkem zde vzniklo 21 nových bytových jednotek a 1 komerční.   Vyjádření klienta   Pana Mittaga jsme oslovili ve složité situaci, kdy náš dodavatel stavby přestal plnit smluvní...

Pro společenství vlastníků jednotek, Palackého třída 129, Brno,  byla provedena kompletní rekonstrukce dvorku a zahrady, včetně výrazného snížení a celkové změny nivelety upraveného terénu. Byly provedeny odkopávky kolem domu a nové hydroizolace, následně potom železobetonové opěrné stěny a oplocení. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby a...

Jedná se o hrubou stavbu RD 01 v Ochozu u Brna, parcela číslo 906. Rozsah zakázky - základy, ležatá kanalizace a zemnění, hydroizolace, zděné a železobetonové konstrukce, kompletní konstrukce krovu.   Vyjádření klienta   Spolupráce s firmou MTG stavby spol. s r.o., byla velmi profesionální a zároveň ve velmi...

Hrubá stavba RD 01, Ochoz u Brna, parcela číslo 908/1. Provedení hrubé stavby RD. Základy, ležatá kanalizace a zemnění, hydroizolace, zděné a železobetonové konstrukce, kompletní konstrukce krovu.   Vyjádření klienta   Spolupráci se společností MTG stavby, spol. s r. o. určitě doporučuji. Zejména oceňuji profesionální přístup pana Mittaga, jeho erudici...

Pro společenství vlastníků jednotek, BD Křížová 2, Brno, byla provedena bezvýkopová oprava ležaté kanalizace. Tato rekonstrukce byla provedena syceným bezešvým rukávcem BRAWOLINER s konečnou sílou stěny 3,5 – 4 mm. Společně s těmito pracemi byla provedena také výměna vpustí a čistících kusů. Součástí díla byly také kamerové...