Kdy využít autorizovaný dozor stavby?

Kdy využít autorizovaný dozor stavby?

Nejste si jistí, zda oslovit při stavbě domu stavebního dozorce? V následujícím článku vám doporučím, kdy se na něj tedy i na mne obraťte. Hned na začátek ale prozradím, že autorizovaný dozor stavby se vám může vyplatit!

Chybějící odborné znalosti

Pustili jste se do stavby vašeho domu, ale nemáte s tím žádnou zkušenost? V tom případě mne neváhejte kontaktovat. Aby byla stavba kvatně realizována, je zapotřebí dodržovat určitá pravidla a postupy. Tyto pravidla a postupy mohu průběžně na staveništi kontrolovat, aby bylo provedeno vše správně. Pokud máte nějaké odborné znalosti v oboru stavebnictví, ale nejste si jistí, jak by měli určité stavební postupy probíhat, jsem vám také k dispozici. Vždy je lepší kvalitní kontrola před nekvalitní prací, která vám může znesnadnit celý průběh stavby. A právě kvalitní kontrolu vám zajistím právě já.

Autorizovaný dozor stavby

Autorizovaný dozor stavby

Složité technologické postupy

Některé stavební úkony vyžadují speciální technologické postupy (např. monolitický strop), kterým rozumí a dokáže pohlídat právě stavební dozorce. Případné špatné postupy mohou mít neblahé dopady na celou stavbu. Stavební dozor zde mohu jen doporučit. Naplánujeme si termíny kontrolních dní, které budu koordinovat a vést. Z každého dne pro vás sepíši zápis do kontrolního deníku.

Nedůvěra ve stavební firmu

Vybrali jste si stavební firmu, ale nemáte z ní nakonec dobrý pocit, či jste od přírody nedůvěřiví? Rád budu nad stavební firmou dohlížet a kontrolovat její veškeré činnosti jako je práce na stavbě, manipulace s materiálem, časové strávený na jednotlivých úkonech a také nakonec zkontroluji veškeré doklady. Pravidelně kontroluji stavební deník, zjišťovací protokoly, daňové doklady a při dokončení díla doklady při převzetí hotové stavby. Jakýkoliv problém s vámi budu konzultovat a následně dále řešit se stavební firmou.

Časové důvody

Stavba domu je velice časově i finančně náročná. Proto je zcela samozřejmé, že budoucí obyvatelé domu chodí do práce. To ovšem znamená, že není možné, aby měli každý den stavbu pod svým dohledem. To je jeden z nejčastějších důvodů, proč oslovit stavebního dozorce. Předem se se mnou můžete domluvit, kdy mám přijít na stavbu dozorovat. Nemusíte tedy řešit, zda vás uvolní z práce či nikoliv.

Samozřejmě můžete mít i další důvody, kdy se budete chtít obrátit na dozorce na stavbě tedy, kdy budete chtít řešit autorizovaný dozor stavby. I v těchto případech mne neváhejte kontaktovat. Budu se těšit na naši společnou spolupráci.